Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Myyntipalvelu Esa Haverinen (y-tunnus: 2549331-5) henkilötietolain 10 § ja 24 § sekä yleisen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen markkinointirekisterin tietosuojaseloste. Tämä seloste on laadittu 15.04.2019.

1 Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi

Rekisterinpitäjä

Yritys: Myyntipalvelu Esa Haverinen

Yhteyshenkilö: Esa Haverinen

Sähköpostiosoite: esa.haverinen@kuhmo.net

Puhelin: 040 552 7414

Rekisterin nimi

Myyntipalvelu Esa Haverisen asiakas- ja markkinointirekisteri

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Esa Haverinen

esa.haverinen@kuhmo.net

040 552 7414

3 Rekisterin tarkoitus ja oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn

Asiakas- ja markkinointirekisteriä käytetään Rekisterinpitäjän tarjoamien palveluiden markkinointia ja myyntiä sekä muihin liiketoiminnan palveluiden ja tuotteiden toimittamista varten.

4 Rekisteriin tallennetut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan tietoja Rekisterinpitäjän omistaman ja ylläpitämän www.esahaverinen.fi -verkkosivuston kautta. Verkkosivustolla tiedot saapuvat Rekisterinpitäjälle yhteydenottolomakkeiden kautta, johon kuuluu myös tarjouspyyntöjen vastaanottaminen.

Tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään yhteystietoja potentiaalisista asiakkaista niin kauan kun asiakasyritys tai muu rekisteriin tallennettu kontakti on Myyntipalvelu Esa Haveriselle aiheellinen. Jos asiakasyrityksen sisällä tapahtuu muutoksia mukaan lukien avainhenkilön asemassa, päivitetään nämä tiedot markkinointirekisteriin kun tiedon muutoksesta Rekisterinpitäjä on vastaanottanut.

Jos potentiaalinen asiakas tai asiakasyritys on lopettanut toimintansa, poistaa Rekisterinpitäjä kyseisen kontaktin kokonaan rekisteristä.

5 Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjän toimesta henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin ja ohjata mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä kohdassa 3 on mainittu.

Rekisterinpitäjä saa toimittaa rekisterin kontaktia koskevat yhteystiedot ja muut potentiaalista asiakasta koskevat tiedot Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille markkinointiviestin toimittamiseksi.

Tiedot lähetetään sähköisessä tai paperisessa muodossa. Myyntipalvelu Esa Haveriselta yhteistyökumppanille toimitettavista tiedoista yhteistyökumppani huolehtii niin, ettei niitä ohjata muuhun käyttötarkoitukseen.

Voimassaolevan lainsäädäntöön perustuvissa velvoitteissa Rekisterinpitäjällä on täysi oikeus luovuttaa markkinointirekisterin kontaktitietoja viranomaistahoille.

6 Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen periaatteet

Myyntipalvelu Esa Haverisen työntekijöiden käyttöoikeuksien hallinta toteutetaan käyttäjien hallintaan perustuvassa käytännössä, jossa yrityksen työntekijälle annetaan yksinomaan hänen työtehtäväänsä kuuluvat käyttöoikeudet henkilötietojen käsittelyyn.

7 Rekisteröidyn oikeudet

Voimassaolevan ja nykyisen tietosuojalainsäädännön perusteella Myyntipalvelu Esa Haverisen asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää henkilötietoja, joka muodostaa henkilörekisterin. Tästä johtuen rekisteröidyllä henkilöllä on lakiin kirjattuja oikeuksia tallennettua tietoja koskien.

Tietojen tarkastusoikeus

Henkilön, jonka perus- ja yhteystiedot on tallennettu markkinointirekisteriin voi vaatia tietojen oikaisua, poistamista tai niiden käsittelyn rajoitusta.

Rekisteröidyn henkilön tulee ottaa yhteyttä Myyntipalvelu Esa Haverisen yhteyshenkilöön, jolla on oikeudet henkilörekisterin käsittelyyn. Tällöin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 ilmoitettujen yhteystietojen välityksellä.

Yhteistyökumppaneille käytetään samanlaista menettelytapaa.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Jos rekisteröity henkilö kokee, ettei Myyntipalvelu Esa Haverinen ole noudattanut oikein voimassaolevaa tietosuojan lainsäädäntöä, on rekisteröidyllä oikeus tehdä siitä valitus viranomaisille, jotka valvovat tietosuojasääntelyn toteutumista.

Yhteydenotot tähän selosteeseen liittyen

Mikäli tässä selosteessa on kohtia, johon tarvitset täsmennystä, ota yhteyttä kohdassa 2 ilmoitettujen yhteystietojen kautta. Tarvittaessa Myyntipalvelu Esa Haverinen voi pyytää asiaan liittyen lisätietoja tai pyytää toimittamaan pyyntöä koskevia tietoja kirjallisesti.